Mindshake - exploring new ways of working

van oude gewoontes
naar nieuwe manieren
van werken

Advies en Training gericht op Nieuwe Manieren Van Werken

anders werken

Tijd voor een Mindshake

Mindshake helpt leidinggevenden en medewerkers met nieuwe manieren van werken.
Noem dit virtueel samenwerken, flexibel werken of digitaal leiderschap.
Door middel van advies en training helpen we je met de gedragsverandering
en het creëren van een ondersteunende cultuur.
Een cultuur waarbij medewerkers verantwoordelijkheid nemen
en teams succesvol en verbonden zijn, ook op afstand.
Waarbij leidinggevenden het voorbeeld durven geven en zij
de nieuwe manier van werken actief stimuleren.

En dat leidt weer tot positieve resultaten:

  • Verhoogde Medewerkerstevredenheid
  • Verhoogde Productiviteit/Ondernemerschap
  • Betere Samenwerking
  • Aantrekkelijke Werkgever

Aanpak

Onze ervaring leert dat je het beste resultaat bereikt als je een organisatieverandering zowel van boven als onderaf aanvliegt. Zonder een gedragen visie van het Management Team is een verandertraject gedoemd te mislukken. Evenals wanneer de medewerkers het nut en de noodzaak van een verandering niet inzien of niet weten hoe. Een nieuwe manier van werken werkt pas echt als iedereen in de organisatie het omarmt. Om dit te bereiken, is een integrale, mensgerichte aanpak nodig.

1. Visie & Kaders

Een nieuwe manier van werken is geen doel op zich. Daarom is het van belang dat je als organisatie een duidelijke visie hebt. Aan welk groter doel draagt het bij? Hoe ziet het gewenste toekomstbeeld eruit? Wij helpen om tot een heldere en inspirerende visie te komen. Ook zorgen we dat de uitgangspunten en kaders voor de organisatie duidelijk zijn.

___

2. Lead by Example

Uit onderzoek blijkt dat er nog zoveel geïnvesteerd kan worden in nieuwe manieren van werken, als direct leidinggevenden zich hier niet naar gedragen, zal de beoogde manier van werken niet slagen. Leidinggevenden leren in deze fase hoe zij zelf het voorbeeld kunnen geven. En hoe zij medewerkers kunnen aanmoedigen en ondersteunen bij het eigen maken van nieuwe gewoontes.
___

3. Activeren Medewerkers

In deze stap wordt een win/win situatie gecreëerd. Voor medewerkers wordt het duidelijk hoe de nieuwe manier van werken bijdraagt aan het organisatiedoel én welke winst het voor hen persoonlijk kan opleveren. Door middel van training en experimenten ‘on the job’ leren zij hoe ze de nieuwe manier van werken in hun dagelijkse werkleven integreren.

Wij werken steeds in nauwe samenwerking met HR, management en/of het verantwoordelijke projectteam. Elk programma wordt op maat gemaakt. Zo sluit de verandering het best aan op de huidige sitiuatie en het gewenste eindresultaat.

De klant aan het woord

Een tip: als je de video zonder geluid wilt bekijken, kun je onderin het beeld ondertiteling inschakelen.

Blog

activiteitgericht werken (AGW)

Activiteitgericht werken (AGW) - zo doe je dat

/
Je activiteit als uitgangspunt Bij het ‘oude werken’ ging…
minder werken meer gedaan krijgen

Minder werken en meer gedaan krijgen - zo doe je dat

Sinds ik in Oostenrijk woon, houd ik er een ander werkritme op…
flexwerker quiz - flexibel werken

Opdrachtgevers

Mindshake heeft onder andere gewerkt voor (en met) deze organisaties:

 

This post is also available in: Engels

Share This