Leidinggeven nieuwe stijl – Workshop

Sturen op resultaat en ruimte geven

Uit onderzoek blijkt dat er nog zoveel geïnvesteerd kan worden in nieuwe manieren van werken, als direct leidinggevenden zich hier niet naar gedragen, zal de beoogde manier van werken geen opvolging vinden. Het feitelijke gedrag van een leidinggevende is bepalend voor het gedrag van de medewerkers. Daarmee is dit een van de belangrijkste factoren die de mate van succes bepalen.

Workshop leidinggeven nieuwe stijlTijdens de workshop Leidinggeven Nieuwe Stijl leren managers/leidinggevenden dan ook handvatten hoe zij een inspirerend voorbeeld kunnen. We geven tips hoe ze medewerkers aan kunnen moedigen en ondersteunen bij het eigen maken van nieuwe manieren van werken en hoe ze zelf met nieuwe manieren van werken kunnen experimenteren. ‘Walk the talk’ zogezegd.

“Your first and foremost job as a leader is to take charge of your own energy and then help to orchestrate the energy of those around you.” – Peter F. Drucker

De focus ligt op:

  • Werk effectiever inrichten
  • Optimaal gebruik van middelen en tijd (mail, vergaderen etc.)
  • Medewerkers ondersteunen en ruimte geven om het beste uit zichzelf halen
  • Samenwerken met behulp van de nieuwe beschikbare (IT) middelen
  • Sturen op resultaat

Wie Leidinggevenden (Management team, Lijnmanagers)

Duur 1 dagdeel

Investering €1500,-* inclusief voorbereidingskosten.